www.odtahovasluzbapraha.com | |

Další informace z oblasti odtahové služby

Jak postupovat při dopravní nehodě?

Jak postupovat při dopravní nehodě?

Dopravní nehoda je velmi nepříjemná situace, která nastane v životě téměř každého řidiče. Jak v této situaci postupovat? Od ledna 2009 se dle zákona o silničním provozu (č. 274/2008 Sb.) změnila ohlašovací povinnost dopravních nehod na částku 100.000 Kč a vyšší.

Policii ČR je třeba zavolat v těchto případech:

V případě všech ostatních dopravních nehod bychom si měli vystačit sami, tedy bez součinnosti policie.

V případě, že nenastala situace, kdy je třeba zavolat Policii ČR, sepište o nehodě záznam. Zákon od ledna 2009 ukládá účastníkům nehody jednu povinnost - sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody jsou povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).

Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou. Nikdy nevíte, kdy se vám může hodit. Při nehodě hrají svou roli také nervy a stres, takže by se mohlo snadno na uvedení některého důležitého údaje zapomenout. Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Vás to nic stát nebude, odepřením sepsat záznam o nehodě se druhý účastník dopravní nehody dopustí přestupku.

Jak vyplnit formulář "Záznam o dopravní nehodě":

Kde najednou při dopravní nehodě seženu potřebný protokol pro záznam nehody?

Tak, jako je povinností řidiče vozit v autě lékárničku a hasicí přístroj, je nezbytné mít u sebe i tzv. protokol o nehodě, resp. Záznam o dopravní nehodě, ve dvou exemplářích. Při sepisování havarijní pojistky nebo povinného ručení by Vám měla pojišťovna automaticky poskytnout několik těchto formulářů. Samozřejmým vybavením mobilního technika Nehodové služby jsou Záznamy o dopravní nehodě ve třech jazycích, a tak v případě, že nás kontaktujete, nemusíte myslet ani na to, zda u sebe v autě máte patřičný formulář či nikoliv.

Co když viník nehody evidentně požil alkohol nebo jiné omamné látky, ale nenastala taková škoda, aby bylo nutné přivolat policii? Mám ji i přesto zavolat?

Je to věc Vašeho svědomí. Vy osobně nejste příslušníkem Policie ČR, takže problém alkoholu či drog za volantem nemusíte řešit, ale z hlediska mravního principu by bylo lepší policii zavolat. Myslete na to, že když se třeba za dva dny podaří opilému výtečníkovi způsobit vážnější nehodu, můžete být považován za spoluviníka. Ohrožení pod vlivem návykové látky je totiž trestný čin nebo minimálně přestupek, a ten by policie řešit měla. Nepřizvete-li policii k řešení hned, nemůžete později tuto informaci uplatnit v případě, že se objeví nějaké nejasnosti při řešení pojistné události u pojišťovny. Soucitem s opilcem, který zavinil dopravní nehodu, ničemu nepomůžete a pro něho to může být poučením, aby příště nesedal za volant pod vlivem alkoholu nebo drog.

Co když se s druhým účastníkem nehody nedohodneme na zavinění dopravní nehody?

Můžete zavolat policii anebo prostě každý vyplňte svůj Záznam o dopravní nehodě se svojí verzí popisu nehody a předejte věc pojišťovně, která rozhodne, kdo je viníkem. Nejjednodušším řešením je ale zavolat Nehodovou službu, která dopravní nehodu zhodnotí, zdokumentuje a pomůže určit jejího viníka. A máme pro Vás jednu dobrou radu – vždy se snažte s dalšími účastníky dopravní nehody dohodnout. Nedělejte si to složitější.

Je nutné volat policii při každé nehodě se služebním autem nebo vozem na leasing?

Už ne. Pro tato vozidla platí od Nového roku stejná pravidla jako pro ostatní automobily.

ODTAHOVÁ SLUŽBA PRAHA | +420 732 208 778 | info@odtahovasluzbapraha.com | Ceník služeb Nahoru

Službu likvidace autovraků zajišťujeme ve spolupráci se společností AB Metal Recycling s.r.o.,která je oprávněná nakládat s autovraky pod Čj.3233/ZZ/11 vydaného 13.10.2011.

kontakt